none

Despre ce este vorba?

Campania europeană de promovare a mobilității urbane durabile, SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII, reprezintă o oportunitate perfectă de a explica provocările cu care se confruntă orașele în efortul lor de a opera o schimbare la nivel comportamental și de a avansa pe calea elaborării unei strategii mai durabile în materie de transport.
Autoritățile locale sunt încurajate să organizeze activități destinate creșterii gradului de conștientizare cu privire la anumite aspecte și la o tematică dată, precum și să lanseze măsuri permanente destinate îmbunătățirii situației transportului durabil în localitatea lor.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII reprezintă o bună ocazie ca părțile interesate de la nivel local să se întâlnească și să discute pe marginea diverselor aspecte legate de mobilitate și calitatea aerului, să găsească soluții inovatoare pentru reducerea utilizării automobilelor și a emisiilor produse de acestea și să testeze noi tehnologii sau măsuri de planificare.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII oferă oamenilor oportunitatea de a medita pe marginea adevăratei utilități a străzilor din orașe și de a dezbate soluții concrete de combatere
a anumitor provocări, precum poluarea aerului și poluarea fonică, ambuteiajele, accidentele de circulație și problemele de sănătate.

SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII oferă totodată oportunitatea de a iniția o serie largă de activități și pune la dispoziție o platformă destinată autorităților, organizațiilor și asociațiilor de pe plan local pentru:
• Promovarea inițiativelor proprii în materie de mobilitate urbană durabilă.
• Creșterea gradului de conștientizare cu privire la efectele negative asupra mediului și calității vieții ale tendințelor actuale în materie de mobilitate.
• Instituirea de parteneriate cu părțile interesate de la nivel local.
• Participarea într-o campanie desfășurată la nivel european, partajând un obiectiv și o identitate cu alte centre urbane.
• Evidențierea angajamentului local față de politicile privind transportul urban durabil.
• Lansarea de noi politici și măsuri cu caracter permanent.