Contributia saptamanii europene a mobilitatii la mobilitatea urbana durabila

Comisia Europeană a stabilit două obiective majore pentru mobilitatea urbană: eliminarea treptată a autoturismelor care folosesc carburanți tradiționali din orașe până în anul 2050 și trecerea la o logistică urbană cu zero emisii în marile orașe până în anul 2030. Comisarul UE pentru transporturi, Violeta Bulc, se axează în anul 2016 pe patru domenii prioritare: inovare, digitalizare, decarbonizare și oameni.

Context

În anul 2000 a fost lansată „Ziua fără autoturisme” sub forma unei inițiative europene. Aceasta a constituit o oportunitate pentru orașe să demonstreze cât de interesate sunt de aspectele legate de mediu. Timp de o zi și, anume pe 22 septembrie, autoritățile locale au prezentat zonele centrale ale orașelor lor într-o lumină diferită, restricționând traficul motorizat, încurajând utilizarea modurilor durabile de transport și sporind gradul de conștientizare cu privire la impactul asupra mediului al opțiunilor individuale legate de modurile de transport. În urma succesului înregistrat de Ziua fără autoturisme, SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII a fost organizată în fiecare an în perioada 16-22 septembrie, începând din anul 2002. Peste 400 de autorități locale din 23 de țări au luat parte deja la acest eveniment încă din primul an.
Gradul de conștientizare cu privire la această inițiativă a crescut de la an la an, iar opinia publică este foarte favorabilă, peste 80 % dintre cei intervievați exprimându-și susținerea în această direcție. Totodată, majoritatea oamenilor recunosc valoarea acestei campanii în faptul că atrage atenția asupra utilizării excesive a automobilelor în orașe.

CUM SE POATE PARTICIPA?

Orice oraș, chiar din afara Europei, este invitat să participe în cadrul SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂȚII. Înscrierea lor online va fi aprobată sub rezerva organizării unui eveniment sau a unei activități pe tema mobilității urbane durabile.
Există trei criterii de participare:
• Organizarea unei săptămâni de activități care să țină seama de tematica principală din anul respectiv.
• Implementarea a cel puțin unei măsuri noi cu caracter permanent, care să contribuie la transferul modal de la autoturismul personal la un mijloc de transport sănătos pentru mediu.
Acolo unde este posibil, cel puțin una dintre aceste măsuri ar trebui să fie constituită din cedarea
cu titlu permanent a unui spațiu rutier în favoarea pietonilor, a bicicliștilor sau a transportului public, de exemplu, trotuare mai largi, piste noi pentru bicicliști sau benzi de autobuz, un nou program de reducere a traficului, reducerea limitei de viteză. Măsurile cu caracter permanent implementate anterior în anul respectiv sunt la rândul lor eligibile, cu condiția să fie promovate în perioada SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂȚII (16-22 septembrie).
• Organizarea, de preferat în data de 22 septembrie, a Zilei fără autoturisme, prin rezervarea pentru cel puțin o zi întreagă (cu o oră înaintea începerii programului de lucru până la o oră după încheierea acestuia) a uneia sau mai multor zone pentru pietoni, bicicliști și transportul public. Autoritățile locale care îndeplinesc toate cele trei criterii de mai sus vor deveni participanți de marcă, fiind eligibile să concureze pentru obținerea premiului SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII (a se vedea capitolul referitor la „premiul SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII”).

Cum se face înscrierea?

După crearea unui cont nou, dacă participați pentru prima dată, sau după intrarea în contul creat anul trecut, formularul de înscriere online trebuie să fie completat pe www.mobilityweek.eu
Pentru completarea formularului de înscriere destinat autorităților locale, trebuie furnizate următoarele informații:
• Numele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile de SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII la nivelul municipalității, precum și de relația cu mass-media.
• Acțiunile/evenimentele (în legătură cu tematica anului în cauză) organizate cu ocazia SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂȚII și programul aferent.
• Măsurile cu caracter permanent care urmează să fie implementate în acest an.
• Informațiile privind zona (zonele) cu acces într-o mare măsură restricționat pentru autoturismele personale.
După finalizarea înscrierii online, aceasta va fi validată de coordonatorul de la nivel național sau european. Odată aprobată, veți primi un e-mail automat de confirmare. Abia ulterior, activitățile orașului în cauză vor fi publicate online în secțiunea „orașele participante la SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII”.
Datele de logare pe site-ul web vor fi furnizate împreună cu un e-mail de confirmare, permițând astfel municipalității să actualizeze informațiile furnizate (de exemplu, schimbări aduse la nivelul programului). Semnarea Cărții este obligatorie doar dacă vă înscrieți în competiția pentru Premiul SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII (din a doua jumătate a lunii septembrie până la începutul lunii noiembrie).

PREMIUL SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII

Urmărește să recompenseze activitățile autorităților locale din cadrul SĂPTĂMÂNII EUROPENE A MOBILITĂȚII. Obiectivul este acela de a promova campaniile de succes și de a crește gradul de conștientizare cu privire la necesitatea acțiunilor locale în domeniul mobilității urbane durabile. Finaliștii sunt omagiați în cadrul unei ceremonii prestigioase organizate la Bruxelles și prezentați în diverse publicații.
Câștigătorul premiului SĂPTĂMÂNAEUROPEANĂAMOBILITĂȚII este recompensat cu un clip video prin care să își promoveze realizările în calitate de campion al transportului urban durabil în Europa.

Criterii de eligibilitate

Autoritățile locale sunt eligibile să primească premiul SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII, dacă:
1. S-au înregistrat online la www.mobilityweek.eu
2. Au depus Carta semnată.
3. Sunt participanți de marcă, și anume îndeplinesc toate cele trei criterii.
4. Sunt localizate în UE-28, în țări candidate la UE, în țări potențial candidate la UE care fac parte din procesul de stabilizare și de asociere (PSA), în țări din Spațiul Economic European (SEE) sau țări membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS). Aceste țări sunt: Albania, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cipru, Danemarca, Elveția,Estonia, Finlanda, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Kosovo*, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Muntenegru, Țările de Jos, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ungaria.

Criterii de evaluare

Un juriu independent, format din experți în mobilitate urbană, va evalua:
1. Calitatea activităților care se concentrează pe tematica anuală.
2. Planul de acțiune pentru evenimente și implicare publică.
3. Strategia de comunicare.
4. Impactul măsurii (măsurilor) permanente.
5. Sfera parteneriatelor cu părți interesate de la nivel local.

Procedura de înscriere

Autoritățile locale care doresc să se înscrie în cursa pentru premiul SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII trebuie:
1. Să completeze formularul de înscriere în limba engleză (maximum 20 de pagini), furnizând detalii cu privire la autoritatea locală, evenimentele și activitățile, măsurile permanente implementate și natura și contribuțiile partenerilor.
2. Să trimită formularul de înscriere prin e-mail, o copie digitală a Cartei semnate și o hartă a zonei închise traficului motorizat în cursul Zilei fără autoturisme.
3. Să asigure materiale de documentare: instrumente de comunicare, fragmente de presă, clipuri video și fotografii (de preferat cu rezoluție ridicată) până la data de 15 noiembrie. Formularul de înscriere este pus la dispoziție online.

Ceremonia de decernare și premiul

Ceremonia de decernare a premiului SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ A MOBILITĂȚII are loc la Bruxelles, în prezența comisarului european pentru transporturi. Autoritatea locală câștigătoare
va fi premiată cu un clip video promoțional cu o durată de maximum trei minute, în care să își prezinte realizările în calitate de campion al transportului urban durabil în Europa.

Sep, 08, 2016

0

SHARE THIS